افتتاحیه موزه ماشین های اداری تایپ

فرشاد کمال خانی صاحب مجموعه ماشین‌های اداری تاریخی است. مجموعه‌ای که بخشی از نخستین ماشین‌های اداری جهان را در خود جای داده و از اقصی نقاط جهان جمع آوری کرده است. در مجموعه او ماشین‌های تحریر از سال ۱۸۸۵ میلادی وجود دارد و برخی از ماشین‌های خاص اداری آن کمتر دیده شده است. در این مجموعه می‌توان ماشین تایپ مخصوص نت‌های موسیقی، ماشین‌ تایپ مخصوص خبرنگاران، ماشین‌های پرفروراژ، ماشین حساب و چند تراش خاص و متفاوت را تماشا کرد.

 

 

افتتاحیه موزه ماشین های اداری تایپ

فرشاد کمال خانی صاحب مجموعه ماشین‌های اداری تاریخی است. مجموعه‌ای که بخشی از نخستین ماشین‌های اداری جهان را در خود جای داده و از اقصی نقاط جهان جمع آوری کرده است. در مجموعه او ماشین‌های تحریر از سال ۱۸۸۵ میلادی وجود دارد و برخی از ماشین‌های خاص اداری آن کمتر دیده شده است. در این مجموعه می‌توان ماشین تایپ مخصوص نت‌های موسیقی، ماشین‌ تایپ مخصوص خبرنگاران، ماشین‌های پرفروراژ، ماشین حساب و چند تراش خاص و متفاوت را تماشا کرد.

فرشاد کمال خانی صاحب مجموعه ماشین‌های اداری تاریخی است. مجموعه‌ای که بخشی از نخستین ماشین‌های اداری جهان را در خود جای داده و از اقصی نقاط جهان جمع آوری کرده است. در مجموعه او ماشین‌های تحریر از سال ۱۸۸۵ میلادی وجود دارد و برخی از ماشین‌های خاص اداری آن کمتر دیده شده است. در این مجموعه می‌توان ماشین تایپ مخصوص نت‌های موسیقی، ماشین‌ تایپ مخصوص خبرنگاران، ماشین‌های پرفروراژ، ماشین حساب و چند تراش خاص و متفاوت را تماشا کرد.