نمایشگاه الکامپ 2008

نمایشگاه الکامپ (الکترونیک و کامپیوتر) در تاریخ 2 تا 5 آذر ماه سال 1387 برگزار شد. مجموعه سفیر نیز این بار با حضوری متفاوت در این نمایشگاه شرکت کرد. گنجینه سفیر با دارا بودن دستگاههای منحصر به فرد و متفاوت خود با استقبال چشمگیر بازدید کنندگان مواجه شد. می توان گفت مجموعه سفیر با به نمایش گذاشتن گنجینه خود در این نمایشگاه فرصت مناسبی را برای بازدید افراد علاقه مند و آشنایی آنان با سیر تکامل دستگاههای اولیه تا دستگاههای پیشرفته امروزی فراهم آورد.