موزه سفیر

مجموعه سفیر یکی از بزرگترین و معتبرترین مجموعه ها با زمینه تخصصی خرید و فروش ماشین های اداری در کشور می باشد. گنجینه سفیر، در قلب مجموعه سفیر نیز با دارا بودن دستگاههای اولیه اداری و منحصر به فرد در نوع خود به خوبی توانسته است سیر تحول و پیشرفت را در این زمینه نشان دهد. با مقایسه دستگاههای موجود در این گنجینه و دستگاههای مدرن امروزی در مجموعه سفیر و نشان دادن همزمان آن ها در یک محل به خوبی می توان این تحول را درک نمود. 

گنجینه در حال حاضر تنها موزه معتبر موجود با زمینه تخصصی ماشین های اداری در ایران و خاورمیانه می باشد و علاوه بر این می توان گفت جزء چند مجموعه انگشت شمار موجود در دنیا نیز می باشد که به عنوان مجموعه ای ایرانی در دنیا معروف می باشد که این مایه مباهات و افتخار است. 


گالری تصاویر