تلگراف و تلفن

تلگراف و تلفن

بعد از ظهر روز دوم ژوئن سال ۱۸۷۵ میلادی مصادف با ۱۱ خرداد ۱۲۵۴شمسی گراهام بل با همکاری دوستش واتسن موفق به اختراع تلفن شد و در ژانویه ۱۸۷۶ میلادی دستگاه تلفن بل به کار افتاد. دهم مارس ۱۸۷۶ میلادی برابر با ۱۲۵۵ شمسی، بل از اتاق خود به‌ وسیله این دستگاه به دستیارش در اتاق دیگر گفت: آقای واتسن بیایید با شما کار دارم. در سال 1891 میلادی ارتباط تلفنی بین شهر لیون در فرانسه و تهران برقرار گردید. روزی که بل درگذشت سال 1922، به احترام او ارتباط تلفنی بر روی شبکه وسیعی که دارای هفده میلیون تلفن بود به مدت یک دقیقه قطع شد. اما تلگراف نیز دستگاهی است که در آن وقتی جریان ... ادامه

تلگراف و تلفن

L.M. ERICSSON

L.M. ERICSSON

AUTOMATIC ELECTRIC

AUTOMATIC ELECTRIC

Samuel Finley Breese Morse

Samuel Finley Breese Morse