ساعت زنی

ساعت زنی

همانطور که از اسم این دستگاه پیداست این دستگاه به منظور ثبت ساعت ورود و خروج کارکنان و کارمندان و همچنین نظامیان به کار می رفته است. با پیشرفت علم و تکنولوژی و گسترش کارخانجات و ادارات نیاز به این نوع دستگاهها روز به روز بیشتر شد و بر این اساس اولین دستگاه ساعت زنی در 20 نوامبر 1888 توسط ویلارد باندی در نیویورک اختراع شد. دستگاه موجود در گنجینه نمونه ای از این نوع دستگاهها است که در ارتش آمریکا مورد استفاده قرار می گرفته است. ادامه

ساعت زنی

MILITARY TIME RECORDER

MILITARY TIME RECORDER