ماشین حساب و چرتکه

ماشین حساب و چرتکه

اولین ماشینهای آنالوگ در دوران باستان برای محاسبات نجومی استفاده می شدند که از آن جمله می توان به اسطرلاب 100-150 سال قبل از میلاد مسیح  اشاره کرد. در سال 1622 شخصی به‌ نام ویلیام اوترد اولین خط‌ کش محاسبه (Slide Rule) را اختراع کرد. ویلهلم شیکارد در سال 1623 دستگاهی به ‌نام ساعت محاسباتی ساخت که می‌توان آن را اولین ماشین‌حساب مکانیکی نامید. بیست سال بعد نیز پاسکال وسیله خود به ‌نام «پاسکالین» برای محاسبه مالیات در فرانسه را ساخت. پیشرفت‌های مهم بعدی در قرن نوزدهم انجام شد. ماشین حسابهای موجود در گنجینه از جمله این موارد هستند. چرتکه چرتکه واژه ای است که از زبان روسی ... ادامه

ماشین حساب و چرتکه

BRUNSVIGA

BRUNSVIGA

TIM MODEL 3

TIM MODEL 3

J.GOLDSCHMIDT

J.GOLDSCHMIDT

ADIX KOMPANIE

ADIX KOMPANIE

BRICAL

BRICAL

OTIS KINGS`S

OTIS KINGS`S

ADDIATOR

 ADDIATOR

ADDOMETER

ADDOMETER