پرفراژ چک

پرفراژ چک

دستگاههای پرفراژ چک برای بالا بردن اطمینان و اعتبار چک و دیگر اسناد مالی به کار برده می شدند. برخی از پرفراژ چک های اولیه به منظور جلوگیری از تغییر و دست بردن در امضاء و تاریخ اسناد مالی به کار برده می شدند. شاید بتوان گفت که دستگاه Max Emanuel Berolzheimer اولین دستگاه اختراعی پرفراژ چک باشد. نوع سوراخ کن آن متداولترین متدی بود که در اواخر قرن بیستم استفاده می شد. اغلب دستگاههای موجود در گنجینه از این نوع می باشند. ادامه

پرفراژ چک

CHECK PUNCH

CHECK PUNCH

ABBOTT AUTOMATIC CHECK PERFORATOR

ABBOTT AUTOMATIC CHECK PERFORATOR

AUTOMATIC BANK PUNCH

AUTOMATIC BANK PUNCH

SAFE- GUARD

SAFE- GUARD

WESLEY MFG

WESLEY MFG

S & P CHECK PREOTECTOR

S & P CHECK PREOTECTOR